Kazbegi, Aleksandre

Kazbegi, Aleksandre, gruz. književnik (Kazbegi, 20. I. 1848 – Tiflis, danas Tbilisi, 22. XII. 1893). Jedan od vodećih gruz. narodnjaka i neoromantičara, pisao pripovijetke i roman iz gorštačkog života, više kaz. djela, a njegov je junak iz pripovijetke Elisio (1882) ekraniziran još 1928.
Pogledaj natuknicu u drugim edicijama:

KOMENTARI i PRIMJEDBE

Za povratne informacije uredništva molimo Vas da ispunite ove rubrike: