Keach, Stacy

Stacy Keach
Keach, Stacy, amer. film., kaz. i tv glumac (Savannah, 2. VI. 1941). Izražajna lica, s osebujnom rasječenom gornjom usnicom te sugestivna nastupa, afirmirao se kao jedan od prvaka tzv. novog Hollywooda. Najveću je popularnost stekao naslovnom ulogom u kriminalističkoj tv seriji Mike Hammer (1984–87). Od sred. 1980-ih karijera mu je u opadanju. Važ. filmovi: Srce je usamljen lovac (1968), Brewster McCloud (1970), Sudac za vješanje (1972), Grad izobilja (1972), Noćna patrola (1972), Otmica (1977), Jahači na duge staze (1980), Bijeg iz Los Angelesa (1996), Generacija X (1998).