Kefalinija

Kefalinija, Argostólion
Kefalinija (novogrč. Kefallinía, ant. Cephallenia), najveći otok u Jonskome moru, pred zap. obalom Grčke; 750 km2, o. 30 000 st. Dug 48 km, širok 5– 32 km. Gl. grad i luka Argostólion. Pretežno planinski; najviša točka Mt. Ainos (1628 m). Vapnenačka građa. Poljodjelstvo; uzgoj voća (agrumi, ribiz), maslina, vinove loze i pamuka. Stočarstvo (ovce) i ribarstvo. Vađenje koralja i spužvi. Razvijeni umj. obrti. Turizam. Najveća naselja Argostólion i Lixoúrion. Naseljen u neolitiku. Jedno od središta minojske kulture. U ←V. st. pod vlašću Atene. U posjedu Rimljana ←189. Mlet. posjed od poč. XVI. do kraja XVIII. st. Pod brit. vlašću 1809–64. Od 1864. u posjedu Grčke. Pod tal. okupacijom u II. svj. ratu. Pretrpio veliku štetu za potresa 1953.
Pogledaj natuknicu u drugim edicijama: