Kellogg, Frank Billings

Kellogg, Frank Billings, američki političar (Potsdam, New York, 22. XII. 1856 – Saint Paul, 21. XII. 1937). Odvjetnik, istaknuo se u borbi protiv naftnih trustova. Senator 1917–23, veleposlanik u Londonu 1924–25, ministar vanjskih poslova 1925–29. S francuskim ministrom vanjskih poslova A. Briandom autor je → Briand-Kelloggova pakta, kojim se odbacuje rat kao sredstvo politike; Nobelova nagrada za mir 1929. Sudac Međunarodnoga suda pravde u Den Haagu 1930–35.