Kendall, Henry Way

Henry Way Kendall
Kendall, Henry Way, amer. fizičar (Boston, 9. XII. 1926 – Wakulla Springs State Park, 15. II. 1999). Prof. na Massachusetts Institute of Technology (od 1967). Nobelova nagrada za istraživanje strukture protona provedeno s pomoću 3 km duga linearnog akceleratora u Stanfordu (SLAC) (sa J. I. Friedmanom i R. E. Taylorom, 1990). To je važno za razvoj kvarkovskog modela u fizici elementarnih čestica.