Gabčikovo

Gabčikovo, selo u jz Slovačkoj, 40-ak km ji od Bratislave, nedaleko od Dunava. Po Gabčikovu je nazvana brana i HE na Dunavu. Brana je (isprva dvije brane) planirana kao zajednički projekt s Mađarskom, koja se 1989. povukla iz projekta s obrazloženjem da bi provedba znatno poremetila ekol. ravnotežu. Tadašnja Čehoslovačka nastavila je gradnju unatoč prosvjedima mađ. vlade i dovršila branu 1992. Međunar. spor naslijedila je Slovačka, a Međunar. sud pravde u Den Haagu presudio je 1997. da su obje strane prekršile ugovorne obveze (Mađarska povlačenjem iz projekta, Slovačka promjenom toka Dunava) te da nastave pregovore oko upravljanja prostorom i hidroelektranom i dogovore međusobne naknade štete. Obje strane provele su određene mjere zaštite i upravljanja europski vrijednim naplavnim krajolikom.