kornjače

kornjače, golema želva

kornjače, pustinjska kornjača
kornjače (Chelonia), najstariji živući gmazovi (Reptilia) s oko 294 vrsta. Meki dio tijela zaštićen oklopom od rožnatih ploča (na leđima carapax, na trbuhu plastron). Biljožderi i mesožderi koji nemaju zube već snažni kljun. Žive na kopnu, u slatkoj vodi i u moru (želve). Jaja polažu na kopnu te za razmnožavanja mnoge morske vrste kreću na seobe. Poznate vrste su barska kornjača (Emys orbicularis), želva (Caretta caretta), čančara (Testudo hermanni), sedmopruga usminjača (Dermochelys coriacea) i golema slonovska kornjača s Galápagosa (Geochelone elephantopus). Ugrožene lovom. Od oklopa nekih vrsta rade se ukrasni predmeti (kornjačevina).
Pogledaj natuknicu u drugim edicijama: