kraljevci (arciducali)

kraljevci (arciducali), u mlet. Istri, ime za podanike austr. nadvojvode. U vrijeme pograničnih mlet.-austr. sukoba, u mlet. vrelima imenom k. označavaju se vojnici i naoružani seljaci Pazinske knežije, a često i uskoci u Uskočkom ratu.

KOMENTARI i PRIMJEDBE

Za povratne informacije uredništva molimo Vas da ispunite ove rubrike: