Kirchhoff, Gustav Robert

Gustav Robert Kirchhoff
Kirchhoff, Gustav Robert, njemački fizičar (Königsberg, danas Kaliningrad, Rusija, 12. III. 1824 – Berlin, 17. X. 1887). Profesor u Breslauu (Wrocław), Heidelbergu i Berlinu. Zaslužan za otkriće spektralne analize – s R. Bunsenom, s kojim je otkrio i elemente cezij (1860) i rubidij (1861). Razvio teoriju ogiba svjetlosti i matematički formulirao Huygensov princip. Dokazao da se električni poremećaji šire brzinom svjetlosti. Formulirao dva zakona za električni strujni krug (takozvani Kirchhoffovi zakoni): 1. zbroj ulaznih struja jednak je zbroju izlaznih za svaku čvornu točku električnoga sklopa; 2. algebarski zbroj elektromotornih sila u zatvorenom krugu struje jednak je zbroju produkata otpora i struje u cijelom krugu.