Kiš, Danilo

Kiš, Danilo, srp. književnik (Subotica, 22. II. 1935 – Pariz, 15. X. 1989). Jedan od najistaknutijih modernih nekadašnjih jugoslav. književnika. Javio se 1962. kraćim proznim djelima Mansarda i Psalam 44, da bi širu čitanost stekao tzv. Porodičnim cirkusom, trilogijom u kojoj tematizira djetinjstvo i obiteljsko iskustvo iz vremena II. svj. rata. Svjetsku čitanost donosi mu djelo Grobnica za Borisa Davidoviča (1976), u kojem je dao sliku totalitarnog svijeta. Grobnica je izazvala i napade na autora, na koje je K. odgovorio polemičkom knjigom Čas anatomije (1978), nakon čega odlazi u Pariz. Knjiž. ugled potvrđen mu je zbirkom priča Enciklopedija mrtvih (1983), a posmrtno je objavljena zbirka iz zaostavštine Lauta i ožiljci. Pisao je pjesme i eseje, a bavio se i prevođenjem s mađ., rus. i franc. jezika. Svojim cjelokupnim knjiž. i kult. djelovanjem znatno je utjecao na knjiž. gibanja u zemljama bivše Jugoslavije.

KOMENTARI i PRIMJEDBE

Za povratne informacije uredništva molimo Vas da ispunite ove rubrike: