Kitchener, Horatio Herbert

Horatio Herbert Kitchener
Kitchener, Horatio Herbert, brit. feldmaršal (Bally Longford, Irska, 24. VI. 1850 – kraj Orkneyskih otoka, 5. VI. 1916). God. 1898. kod Omdurmana porazio mahdiste i 1902. uspješno okončao burski rat. God. 1911–14. gl. komesar u Egiptu. Kao brit. ministar obrane (1914) reorganizirao kopnenu vojsku i uveo opću voj. obvezu (1916). Stradao u potonuću oklopnog razarača Hampshire na putu prema Rusiji.
Pogledaj natuknicu u drugim edicijama:

KOMENTARI i PRIMJEDBE

Za povratne informacije uredništva molimo Vas da ispunite ove rubrike: