Klaudijan, Klaudije

Klaudijan, Klaudije (lat. Claudius Claudianus), rim. pjesnik (Aleksandrija, o. 370 – ?, o. 404). Podrijetlom Grk. Pisao isprva na grčkom, da bi nastavio na latinskom. Smatra se autorom mnogih poslanica i epova (Otmica Prozerpine), a najuspjelija su mu ostvarenja polit. ili pov. karaktera (Rat s Gildonom).
Pogledaj natuknicu u drugim edicijama: