Kleist, Heinrich von

Heinrich von Kleist
Kleist, Heinrich von, njemački dramatičar i pripovjedač (Frankfurt na Odri, 18. X. 1777 – Klein Wannsee, kraj Berlina, 21. XI. 1811). Nakon službovanja u pruskoj vojsci (1792–99), studirao filozofiju i prirodne znanosti, putovao po Francuskoj, Njemačkoj i Švicarskoj. U državnoj je službi u Königsbergu, zatim živi u Dresdenu, gdje izdaje časopis Phöbus, a u Berlinu uređuje Berliner Abendblätter. Razočaran u osobne, umjetničke i političke prilike, zajedno s prijateljicom Henriettom Vogel izvršava samoubojstvo. Glavninu njegova djela čine dramski tekstovi i novele u kojima je pod klasičnim i romantičnim utjecajima pokušavao prikazati svijet tragično rascijepljen između strasti i osobnih doživljaja te razumski određene stvarnosti, problematizirajući ujedno pitanja ljubavi, domovine, društva, vlasti i pravednosti. Pisao i tragedije s antičkim motivima te drame na suvremene i povijesne teme (Obitelj Schroffenstein; Pentezileja; Katica od Heilbronna; Hermannova bitka; Prinz Friedrich Homburški), kao i komedije, među kojima se izdvajaju Amfitrion i Razbijeni vrč. Posebno mjesto zauzima njegova duža majstorski napisana novela Michael Kohlhaas, kojoj se pridružuje i pripovijest Zaruka u St. Domingu. Potpisuje i anegdote, domoljubne stihove i eseje (O lutkarskom kazalištu). Jedan od nezaobilaznih pisaca u povijesti njemačke književnosti.
Pogledaj natuknicu u drugim edicijama: