Klement VII.

Klement VII.
Klement VII. (pravim imenom i prezimenom Giulio Zanobi di Giuliano de’ Medici), papa od 1523. do 1534. (Firenca, 26. V. 1478 – Rim, 25. IX. 1534). Pristupio (1524) Svetoj ligi protiv cara → Karla V., ali kada je Karlo zauzeo Rim (1527), priklonio mu se te ga je 1530. okrunio za cara u Bologni. Nije odobrio engleskom kralju → Henriku VIII. razvod braka s Katarinom Aragonskom, što je uzrokovalo odvajanje Engleske crkve od Rima. Zalagao se za rat protiv Turske i pomagao u obrani Klisa i Senja.