Kliški sandžak

Kliški sandžak, osmanska vojno-upravna jedinica na području između Krke, donje Cetine i gornje Neretve; isprva je obuhvaćao i sjevernu Dalmaciju i velik dio Like. Nastao je izdvajanjem širega područja na zapadu Bosanskoga sandžaka (1537). Sjedište se formalno nalazilo u Klisu, a stvarno uglavno u Livnu. Nakon teritorijalnih gubitaka na prijelazu iz XVII. u XVIII. st. opstao je kao sandžak u smanjenu opsegu do konačnoga ukidanja (1826). Najveći kadiluci u sandžaku bili su Skradinski, sa sjedištem u Livnu, te kadiluci Klis, Jezero, Prusac i Neretva (sjedište u Konjicu).
Pogledaj natuknicu u drugim edicijama: