Kobe

Kobe, luka
Kobe, gl. grad perfekture Hyogo, otok Honshū, Japan; 115 500 st. Dio aglomeracije Keihanshin. Smješten 32 km z od Osake između gorja Rokko i mora. Umjerene klime s hladnim zimama i vrućim vlažnim ljetima. O. 1360 mm padalina godišnje. Područje izloženo tajfunima. Gl. ulice pružaju se u smjeru I–Z, a sporedne S–J. Obala obuhvaća jednu od najznačajnijih lučko-industr. zona u Japanu. Vodeće središte u brodogradnji i proizvodnji čelika. Povoljan prom. položaj. Grad je s ostalim većim gradovima povezan željeznicom Shinkansen.

KOMENTARI i PRIMJEDBE

Za povratne informacije uredništva molimo Vas da ispunite ove rubrike: