Kobilca, Ivana

I. Kobilca Ljeto, Ljubljana, Narodna galerija
Kobilca, Ivana, slovenska slikarica (Ljubljana, 20. XII. 1861 – Ljubljana, 4. XII. 1926). Školovala se u Beču, Münchenu i Parizu. Prva značajna slovenska slikarica i predstavnica građanskoga realizma. Slikala portrete, žanr-scene, mrtve prirode s cvijećem i religiozne kompozicije (Ljeto; Crvene krizanteme). Freskama oslikala crkve u Ljubljani i Sarajevu.