Kobo Daishi

Kobo Daishi (pr. ime Kukai), jap. budistički redovnik (provincija Sanuki, Shikoku, 774 – planina Koya, 23. IV. 835). Utemeljitelj budističke škole shingonshu (jap. shingon istinske riječi); bavio se tradicijom ezoteričnog budizma. Osnovao samostan na planini Koyi, poslije poglavar hrama Toji (u Kyotu). Naučavao postizanje sklada primjenom obrednih kretnji (mudra), mističnih formula (mantra) ili mističnih stihova (dharani), te usredotočenjem misli (yoga).