Kodály, Zoltán

Zoltán Kodály
Kodály, Zoltán, mađarski skladatelj i etnomuzikolog (Kecskemét, 16. XII. 1882 – Budimpešta, 6. III. 1967). U Budimpešti studirao kompoziciju i stekao doktorat iz muzikologije. Blizak suradnik B. Bartóka. Svoj glazbeni govor izgradio je na pentatonici, modalnosti, ornamentima i ritmovima rubato značajnima za mađarsku tradiciju. Dugogodišnji profesor na Muzičkoj akademiji u Budimpešti, odgojio naraštaje skladatelja i etnologa. U njegovu opsežnom opusu niz je djela za orkestar (simfonije, Plesovi iz Marosszéka, Plesovi iz Galante), komorne sastave, klavir, kantata Psalmus Hungaricus, dramski igrokaz Háry János i dr. Objavio mnogo muzikoloških rasprava i članaka. Važna je njegova metoda poučavanja glazbenog odgoja koja je raširena u cijelom svijetu.