Koenig, Marie-Pierre

Marie-Pierre Koenig
Koenig, Marie-Pierre, franc. general (Caen, 10. X. 1898 – Pariz, 2. IX. 1970). Poslije kapitulacije Francuske 1940. priključio se De Gaulleu i djelovao u sastavu Slobodnih franc. snaga. Sudjelovao 1942. u operacijama u Africi. Od 1944. zapovjednik Unutarnjih franc. snaga, a poslije rata (1945–49) zapovjednik franc. okupacijskih snaga u Njemačkoj.
Pogledaj natuknicu u drugim edicijama: