Köhler, Wolfgang

Köhler, Wolfgang, njemački i američki psiholog (Reval, danas Tallinn, Estonija, 21. I. 1887 – Enfield, New Hampshire, 11. VI. 1967). Studirao u Berlinu, gdje je od 1922. profesor i direktor Psihološkog instituta. Uz Maxa Wertheimera i Kurta Koffku utemeljitelj geštalt-psihologije (→ gestalt). Od 1935. profesor u SAD-u. Istraživao i inteligenciju majmuna. Glavno djelo: Geštalt-psihologija (1929).
Pogledaj natuknicu u drugim edicijama: