Kokolja, Tripo

T. Kokolja Sibile iz crkve Gospe od Škrpjela
Kokolja, Tripo, hrvatski slikar (Perast, danas Crna Gora, 28. II. 1661 – Korčula, 18. X. 1713). Značajan barokni slikar čije je glavno djelo veliki slikarski ciklus (70 velikih i malih kompozicija o životu Blažene Djevice Marije) u crkvi Gospe od Škrpjela na otočiću pred Perastom. Kompozicije na stropu i na zidovima izradio po nalogu svojega mecene barskoga nadbiskupa Vicka Zmajevića. U Perastu u lođi biskupske palače naslikao je vedute Venecije i Bara (spadaju među najstarije samostalne krajolike u baroknom slikarstvu jadranskoga priobalja). Djelovao u Korčuli, na Braču, Hvaru i Dubrovniku. Vrstan portretist (V. Bujović).
Pogledaj natuknicu u drugim edicijama:

KOMENTARI i PRIMJEDBE

Za povratne informacije uredništva molimo Vas da ispunite ove rubrike: