izvoz ili eksport

izvoz ili eksport (lat.), prodaja robe i usluga rezidenata jedne države rezidentima drugih država. Postoje više teorija međunar. razmjene koje objašnjavaju uzroke, strukturu i efekte izvoza (i uvoza). Najpoznatije su: teorija apsolutnih prednosti, teorija komparativnih prednosti, teorija životnog ciklusa, intrasektorska razmjena itd. Svaka od njih objašnjava jedan dio međunarodne razmjene. Struktura i veličina izvoza neke države ovise o čimbenicima, kao što su: tehnol. napredak u zemlji, tečaj nac. valute izvoznika, cijena izvozne robe, rast na izvoznim tržištima, rast na domaćem tržištu, mjere poticanja izvoza, mjere na području uvoza zemalja uvoznica (carine, količinska ograničenja), ukusi potrošača i dr.

KOMENTARI i PRIMJEDBE

Za povratne informacije uredništva molimo Vas da ispunite ove rubrike: