komparativna ili poredbena književnost

komparativna ili poredbena književnost, znanost o književnosti koja proučava veze, dodire, utjecaje i sličnosti dviju ili više književnosti te istražuje odnose među knjiž. pojavama, konvencijama, idejama, oblicima, stilovima, pravcima, pokretima ili pojedinim autorima. Utvrđuje zajednička mjesta nacionalnih književnosti, kao i specifične razlike. Nastoji utvrditi odnose među različitim književnostima, jedne nac. književnosti prema ostalima, pov. veze dviju nac. književnosti ili pak međusobne odnose srodnih književnosti. Uza same tekstove, povijest književnosti i knjiž. kritiku, za komparativno proučavanje značajno je poznavanje pov. zbivanja, filoz. i estetičkih ideja te jezikoslovnih i filol. spoznaja.
Pogledaj natuknicu u drugim edicijama:

KOMENTARI i PRIMJEDBE

Za povratne informacije uredništva molimo Vas da ispunite ove rubrike: