konfabulacija

konfabulacija (lat.), izmišljanje i pričanje o događajima koji se nisu zbili, a u koje osoba vjeruje. Javlja se u nekim duševnim poremećajima, najčešće u alkoholnom sindromu, gdje bolesnik zbog poremećaja pamćenja ispunjava praznine u pamćenju takvim izmišljotinama.
Pogledaj natuknicu u drugim edicijama:

KOMENTARI i PRIMJEDBE

Za povratne informacije uredništva molimo Vas da ispunite ove rubrike: