Leschetizky (Leszetycki), Theodor (Teodor)

Leschetizky (Leszetycki), Theodor (Teodor), poljski pijanist, glazbeni pedagog i skladatelj (Łańcut, kraj Rzeszówa, 22. VI. 1830 – Dresden, 14. XI. 1915). Nastupao još kao dječak. Klavir i kompoziciju učio u Beču, 1852–78. profesor na Konzervatoriju u Sankt Peterburgu i suosnivač Carskoga ruskog glazbenog društva. Koncertirao u više europskih zemalja. Od 1878. u Beču vodio vlastitu klavirsku školu, stekao ugled jednog od najvećih klavirskih pedagoga u svijetu (među učenicima bio je i I. J. Paderewski). Skladao djela za klavir (salonski stil, bez veće umjetničke vrijednosti), dvije opere i dr.