Konrad II.

Konrad II., njem. kralj (o. 990 – Utrecht, 4. VI. 1039). Sin grofa Henrika od Speyera. Po ženskoj liniji potomak rim.-njem. cara Otona I. Okrunjen za njem. kralja 1024; od 1027. rim.-njem. car. Proširio njem. posjede na dio Poljske (1028) i Lužicu (1035). Vodio više voj. pohoda u Italiju (1026–27, 1036–38); pripojio Burgundsko Kraljevstvo (1032–34). Oslanjajući se na niže plemstvo, nastojao skršiti otpor nepokornih velikaša. God. 1037. objavio Zakonik o feudima (ozakonjenje nasljednog prava manjih feud. posjeda). Utemeljitelj salijske vladarske dinastije.