Konrad IV.

Konrad IV., njemački kralj (Andria, Apulija, 25. IV. 1228 – kraj Lavella, 21. V. 1254). Sin cara
→ Fridrika II. Još za očeva života okrunjen za njemačkoga kralja (od 1237). Kralj Sicilije od 1251. Iste godine provalio preko Alpa u Italiju i osvojio Apuliju i Napulj, ali ga je u daljnjem osvajanju spriječila smrt. Nasljednikom proglasio sina →
Konradina. Stvarnu vlast na Siciliji preuzeo je njegov polubrat → Manfred.