Konstantin V. Kopronim (K. Smrdljivac)

Konstantin V. Kopronim
Konstantin V. Kopronim (K. Smrdljivac), biz. car (Carigrad, 719 – ?, 14. IX. 775). Sin Lava III. Izaurijca. Očev suvladar od 720. Samostalno zavladao 741. Nastavio očeve reforme. Uspješno ratovao protiv Arapa, Bugara i Slavena. U njegovo doba ikonoklastičke borbe dostižu vrhunac. Sukobio se s papom, kojega je podupirao franački kralj Pipin Mali. Otada počinje borba za oslobođenje papinstva od utjecaja biz. cara. Nakon što je 751. Ravenna pripala Langobardima, biz. su stečevine na Z ostale ograničene samo na juž. Italiju i Veneciju. Umro tijekom voj. pohoda na Bugare.