supsidijarnost

supsidijarnost (iz latinskoga: subsidiarius pomoćni, pričuvni), načelo po kojem odlučivanje o zajedničkim pitanjima mora biti preneseno na najnižu moguću stepenicu društvene organizacije, dok središnja vlast ima samo ulogu nadopune političkog odlučivanja na lokalnoj razini. Pojam je preuzet iz socijalnoga nauka Katoličke crkve, obrađen u enciklikama Rerum Novarum 1891. i Quadragesimo Anno 1931. U Europskoj uniji, načelo odlučivanja uvedeno Maastrichtskim ugovorom iz 1993. na temelju Europske povelje o lokalnoj samoupravi Vijeća Europe iz 1985.

KOMENTARI i PRIMJEDBE

Za povratne informacije uredništva molimo Vas da ispunite ove rubrike: