Kopački rit

Kopački rit
Kopački rit (također Kopačevski rit), park prirode i posebni zoološki rezervat, smješten u Baranji, sjeveroistočno od Osijeka, sjeverno od Drave i zapadno od Dunava; u Osječko-baranjskoj županiji. Moguće je da je ime dobio po naselju Kopačevu (mađarski Kopács), koje se nalazi na njegovu rubnom području, ali i od mađarskih riječi kapocs (kopča) i rét (močvarna livada). Leži na 78–86 m nadmorske visine. Poplavno područje nastalo je djelovanjem Drave i Dunava: močvare s jezerima (dva veća: Kopačko jezero površine 220 ha i jezero Sakadaš) i ritskim šumama hrasta, vrbe, topole, brijesta i jasena. Gnjezdište različitih vrsta ptica od kojih se posebno ističu veliki vranac (kormoran), čaplje, rode te orlovi štekavci. Vode bogate ribom, šume divljim svinjama i jelenima. Prirodnim rezervatom proglašen je 1967., a parkom prirode sa specijalnim zoološkim rezervatom unutar parka (7143 ha ili 71 km2) 1976. Od 1986. na Listi je važnih ornitoloških područja Europe (IBA). Na popisu vlažnih staništa od međunarodnoga značenja (prema Ramsarskoj konvenciji o zaštiti vlažnih staništa) od 1993. Do sada su zabilježene 293 vrste ptica (78% ornitofaune Hrvatske), 11 vrsta vodozemaca (55% vrsta u Hrvatskoj), 35 autohtonih vrsta ribe, 54 vrste sisavaca (više od pola u Hrvatskoj) te brojni kukci, mekušci i gmazovi. Bogata vegetacija (šarena perunika, sibirska perunika, bijeli lopoč, azola, crni šaš, vodoljub, trska). Površina parka povećana je 1999. s oko       10 500 ha (105 km2) na današnjih 17 770 ha (177 km2). Prirodoslovni muzej (od 1971). Dan otvorenih vrata (u srpnju).
Pogledaj natuknicu u drugim edicijama:

KOMENTARI i PRIMJEDBE

Za povratne informacije uredništva molimo Vas da ispunite ove rubrike: