Kopernik, Nikola

Nikola Kopernik
Kopernik, Nikola (pravim imenom Mikołaj; latinski: Nicolaus Copernicus), poljski astronom (Toruń, 19. II. 1473 – Frombork, 24. V. 1543). Studirao u Krakovu, Bologni, Padovi, Ferrari. U Fromborku organizirao zvjezdarnicu. Utemeljitelj moderne astronomije postavivši teoriju takozvanoga heliocentričnog sustava – Sunce se nalazi u središtu svijeta, a planeti se oko njega gibaju po kružnim stazama. Dnevna vrtnja nebeskoga svoda objašnjava se dnevnom rotacijom Zemlje oko svoje osi, a smjena godišnjih doba gibanjem Zemlje oko Sunca. Njegovo djelo De revolutionibus orbium coelestium (O gibanjima nebeskih tijela), objavljeno u Nürnbergu neposredno uoči njegove smrti 1543, predstavlja početak znanosti novoga vijeka. Iako su i pojedini grčki astronomi zagovarali teoriju heliocentričnoga sustava, Kopernik je prvi tu teoriju sustavno formirao. Njegovo je učenje bilo zabranjeno (1616), a zabrana je ukinuta 1757.
Pogledaj natuknicu u drugim edicijama: