koplje

koplje
koplje, oružje za borbu ili lov, sastoji se od dugačke motke (kopljište) sa zašiljenim vrhom (bodilo). Jedno od prvih čovjekovih oružja; nalazi iz prapovijesti, redovito vršaka od trajnog materijala (kamen, kost, opsidijan, poslije bronca, željezo i dr.). Uz mačeve, lukove i strijele, redovit dio voj. postrojba (i konjaništva i pješaštva) od najstarijeg doba (kopljanici). Razlikuju se napose kratka i duga, te laka i teška koplja, koja se rabe ovisno o načinu borbe (izbliza, dočekivanje npr. konjice kopljaničkom zgusnutom zaštitom, tzv. jež, bacanje itd.). K. se zadržava i poslije, u viteškim borbama na turnirima te, do danas, u tradic. igrama (npr. Sinjska alka). Simbolički, oružje počasnih garda, zastava “na pola koplja” kao znak žalosti i sl. Jedna od disciplina u atletici je i bacanje koplja, duljine 2,6 m i težine 800 g (muškarci), odn. 2,2 m i 600 g (žene); na OI od 1908.