Kosovska Mitrovica

Kosovska Mitrovica, grad u sred. dijelu Kosova, 72 411 st., 105 km sz od Skoplja. Stari grad s crkvom sv. Dimitrija spominje se od XV. st. Tradicija rudarstva; metalurški kombinat i rudnik olova i cinka.
Pogledaj natuknicu u drugim edicijama:

KOMENTARI i PRIMJEDBE

Za povratne informacije uredništva molimo Vas da ispunite ove rubrike: