Kozarčanin, Ivo

Ivo Kozarčanin
Kozarčanin, Ivo, hrvatski književnik (Hrvatska Dubica, 14. X. 1911 – Zagreb, 4. II. 1941). Od 1933. djelovao kao novinar, a od 1938. kao urednik u Hrvatskom dnevniku. Pisao pjesme, romane, novele, eseje i književne kritike, a bavio se i prevođenjem sa slovenskoga (I. Cankar, J. Kozak). Stihove mu karakteriziraju pesimistični i melankolični ugođaji (Mrtve oči, 1938), a njegove novele motivi osamljenosti i tjeskobe (zbirke Mati čeka, 1934; Tihi putovi, 1939; Mrlje na suncu, 1971). U romanu Tuđa žena (1937) problematizira građanski brak i provincijski život, dok se njegovo najbolje ostvarenje – roman Sam čovjek (1937) – odlikuje upotrebom modernističkih postupaka i tematiziranjem svijesti senzibilnog intelektualca.
Pogledaj natuknicu u drugim edicijama:

KOMENTARI i PRIMJEDBE

Za povratne informacije uredništva molimo Vas da ispunite ove rubrike: