Kritija

Kritija (grč. Kritías), grč. političar i pisac (Atena, o. ←460 – Atena, ←403). Ujak Platonov, učenik sofista i Sokrata, prvotno pristaša demokrata, a poslije stvarni vođa 30-orice tirana u Ateni. Poginuo u sukobu s demokratima. Pisao o drž. uređenjima, pripisuju mu se i tri tragedije. Zastupao mišljenje da je religija izmišljena kako bi se strahom obuzdalo ljudske nagone. Naslovni lik istoimenoga Platonova dijaloga.
Pogledaj natuknicu u drugim edicijama: