krivokletstvo

krivokletstvo, davanje lažnog iskaza pod zakletvom u arbitražnom, prekršajnom, disciplinskom ili upravnom postupku, te parničnom i kaznenom postupku. Kao lažni iskaz smatra se iskaz koji ne odgovara materijalnoj istini, odn. kojim se potvrđuje postojanje činjenica za koje se zna da ne postoje, ili se negira postojanje činjenica za koje se zna da postoje.

KOMENTARI i PRIMJEDBE

Za povratne informacije uredništva molimo Vas da ispunite ove rubrike: