Krk

Krk, otok u skupini Kvarnerskih otoka, Jadransko more; površinom od 405,78 km2 drugi otok u Hrvatskoj; 19 383 stanovnika (2011). Dug 38 km, širok do 18 km. Od kopna ga dijele Velebitski kanal i Mala vrata. S kopnom povezan Krčkim mostom (najduži lučni betonski most na svijetu, dug 390 m; otvoren 1980). Najviša točka otoka Obzova (568 m). Građen od lapora, vapnenca i pješčenjaka. Koeficijent razvedenosti 2,64 (dužina obale 189,3 km). Nekoliko vrela i povremenih površinskih tokova (Ričina). Pripadaju mu priobalni otoci Plavnik i Prvić, te manji otočići Sveti Marko, Zec, Košljun i Galun. Dva jezera: Omišaljsko na sjeveru i Ponikve u središnjem dijelu otoka. Oko 30% otoka prekrivaju šume. Poljodjelstvo; uzgoj vinove loze (vrbnička žlahtina) i voća. Stočarstvo; ribarstvo. Petrokemijska (Omišalj) industrija. Brodogradnja. Lov na divljač (lovišta Baška i Punat). Turizam; marina u Puntu. Na Krku se nalazi riječka zračna luka (Omišalj). Trajektom povezan s otocima Cresom (Valbiska–Merag) i Rabom (Valbiska–Lopar). Terminal Jadranskoga naftovoda (JANAF) u Omišlju. Najveće naselje → Krk; veća naselja: Omišalj, Punat, Njivice, Vrbnik, Baška, Malinska. Tragovi naselja iz neolitika (gomile i gradine) i grčkoga doba. Liburnski otok Curicum od I. stoljeća pripada Rimljanima (gradovi Curicta/Krk i Fulfinium/ostaci kraj Omišlja). Tijekom doseobe naroda nastanjen Hrvatima. U ranome srednjem vijeku u sastavu bizantske Dalmacije. Od druge polovine IX. stoljeća plaća tribut hrvatskom vladaru; sredinom XI. stoljeća sastavni je dio hrvatske države. Tijekom srednjega vijeka jedno od vodećih središta glagoljice (Baščanska ploča). U prvoj polovini XII. stoljeća Mlečani daju krčko kneštvo u zakup Dujmu, utemeljitelju krčkih knezova Frankapana; Krk uskoro postaje nasljedno kneštvo obitelji Frankapan koja vlada otokom do 1480, kada je Krk, kao posljednji od hrvatskih otoka, priključen mletačkoj pokrajini Dalmaciji. Nakon pada Mletačke Republike (1797) Krk je, osim u doba francuske uprave (1806–13), pod austrijskom upravom. Pod talijanskom okupacijom 1918–20; Rapallskim ugovorom (1920) pripojen Kraljevini SHS. Rimskim ugovorima (1941) predan Italiji, 1943–45. pod njemačkom okupacijom. Oslobođena u travnju 1945. U sastavu FNRJ, odnosno SFRJ (od 1945) te Republike Hrvatske (od 1991). 

Krk, Omišalj

Krk, Baška

Krk, Glavotok

Krk, Punat, marina

Krk, grad Krk

Krk, Jurandvor
Pogledaj natuknicu u drugim edicijama:

KOMENTARI i PRIMJEDBE

Za povratne informacije uredništva molimo Vas da ispunite ove rubrike: