kroatistika

kroatistika, znanost o hrv. jeziku i književnosti te kulturi. Kao znanstv. disciplina i područje interesa isprva je uključena u opće slavističke studije. Premda je još P. J. Šafařík (1826) uočio poseban karakter hrv. jezika i kulture, k. ostaje dugo u sjeni južnoslav., posebno hrv.-srp. zajedništva. Uz rad I. Kukuljevića Sakcinskog na kult.-pov. aspektima i institucionalnoj izgradnji hrv. identiteta, te napose s filol. studijama V. Jagića, k. se postupno izdvojila kao posebna filol. i kult.-pov. disciplina, čije priznanje, međutim, slijedi afirmaciju Hrvatske kao drž. entiteta iza II. svj. rata, te napose izrastanje hrv. države. Od 1990-ih k. se sustavno izučava i na Hrvatskim studijima unutar Zagreb. sveučilišta, a pojedini slavistički studiji u svijetu osnivaju posebne katedre i seminare kroatistike.
Pogledaj natuknicu u drugim edicijama:

KOMENTARI i PRIMJEDBE

Za povratne informacije uredništva molimo Vas da ispunite ove rubrike: