kršćanski simboli

kršćanski simboli, riba na mozaiku u Eufrazijevoj bazilici u Poreču, IV. st.

kršćanski simboli, Kristov monogram, V. st., Salona
kršćanski simboli, znakovi, predmeti, lik. prikazi čovjek ili životinje kojim se izražava kršć. ideja i pojam. U prvim stoljećima kršćanstva koriste se ugl. ant. simboli, kojima se pridodaje kršć. značenje. Najznačajniji simbol kršćanski je križ (u mnogobrojnim inačicama), Kristov monogram, janje (simbol iskupljenja grijeha), riba (grč. ihthys, ujedno Kristov anagram), golub (simbol Duha Svetoga) i dr.