Ku-Klux-Klan

Ku-Klux-Klan
Ku-Klux-Klan, bjelačka rasistička teroristička organizacija u SAD-u, osn. u Tennesseeju 1865. s ciljem borbe protiv oslobađanja crnaca od ropstva i rasne jednakosti. Organizirala i provodila nasilje i teror nad crncima i borcima za građ. prava u južnjačkim državama SAD-a. Njezini članovi osuđivani su zbog paleža, linča i drugih oblika nasilja i terora. Zabranjena 1871, ponovno osnovana 1915. u Georgiji. U 1920-ima imala o. 5 mil. članova, a 1928. bila je i legalizirana. Ponovno zabranjena 1944. God. 1960. u Alabami osn. nova organizacija koja je zadržala hijerarhijski ustroj, kostime i obrede (plameni križ) izvornog klana.
Pogledaj natuknicu u drugim edicijama:

KOMENTARI i PRIMJEDBE

Za povratne informacije uredništva molimo Vas da ispunite ove rubrike: