Kwangju

Kwangju (Gwangju), grad i upr. središte provincije Juž. Cholla, jugozap. Koreja, u podnožju planine Mudung; 1 246 700 st. Ima status posebnoga grada (područje površine 501 km2) pod izravnom upravom ministra. Važno prom. čvorište i regionalno trg. središte. Prerada riže, tekst. i automob. ind., pivovare. Sveučilište Chosun i istraž. centar Technocropolis. Nac. muzej. Središte otpora jap. imperijalizmu poč. XX. st. U studentskim demonstracijama 1980. protiv režima bilo je više stotina mrtvih i ranjenih.

KOMENTARI i PRIMJEDBE

Za povratne informacije uredništva molimo Vas da ispunite ove rubrike: