La Farge, John

J. La Farge Riba i grančica u cvatu, 1896, Boston, Museum of Fine Arts
La Farge, John, američki slikar i pisac (New York, 13. V. 1835 – Providence, Rhode Island, 14. XI. 1910). Razvio se pod snažnim utjecajem prerafaelita. Radio freske u crkvi Trinity u Bostonu, te vitraje i slike za mnoge crkve u Americi. Akvarelom bilježio egzotične krajolike južnopacifičkih otoka. Pisao autobiografske crtice i objavio knjigu Veliki majstori.