La Mennais (Lamennais), Félicité Robert de

Félicité Robert de La Mennais, rad P. Guerina, 1827, Pariz, Musée de
Versailles
La Mennais (Lamennais), Félicité Robert de, franc. pisac (Saint-Malo, 19. VI. 1782 – Pariz, 17. II. 1854). S 34 g. postao svećenik, piše Ogled o vjerskoj ravnodušnosti. Nakon revolucije 1830. pokreće dnevnik L’Avenir i zalaže se za odvajanje Crkve od države. Papa Grgur XVI. osudio njegov stav. Osuđujući politiku služb. Crkve ulazi u politiku kao poslanik ljevice (1848), traži pravdu za najšire slojeve naroda i propovijeda kršć. socijalizam. Za revolucije 1848. osniva list Le peuple constituant. Nakon drž. udara Napoleona III. (1851) povukao se iz politike. Izvršio znatan ujecaj na generaciju romantičara. Ostala djela: Riječi jednog vjernika; Moderno ropstvo.