La Mettrie, Julien Offroy de

Julien Offroy La Mettrie
La Mettrie, Julien Offroy de, franc. liječnik i filozof (Saint-Malo, 25. XII. 1709 – Berlin, 11. XI. 1751). Studirao medicinu u Reimsu, djelovao kao voj. liječnik. Nakon što su mu osuđena djela Prirodna povijest duše (1745) i Politika Machiavellijeva liječnika (1746), pobjegao u Nizozemsku i objavio svoje najvažnije djelo Čovjek stroj (1748). Poslije se sklonio u Berlin gdje uz zaštitu Fridrika II. ostaje do smrti. Na temelju Descartove fizike i filozofije engleskih empirista razvija radikalni materijalizam po kojem je materijalna supstancija osnova svega, a principi mehanike objašnjavaju i mišljenje. Ostala djela: Čovjek biljka (1748), Epikurov sustav (1750), Rasprava o sreći (1750).
Pogledaj natuknicu u drugim edicijama: