Lagerlöf, Selma Ottilia Lovisa

Selma Ottilia Lovisa Lagerlöf
Lagerlöf, Selma Ottilia Lovisa, šved. književnica (Mårbacka, Värmland, 20. XI. 1858 – Mårbacka, 16. III. 1940). Učiteljica. Pišući o raznorodnim temama i krajevima, sred. mjesto su joj motivi i likovi iz zavičajne Švedske. Prva žena članica Šved. akademije i prva Šveđanka nobelovka (1909). Djela: Saga o Gösti Berlingu; Antikristova čuda; Blago gospodina Arnea; Legende o Kristu; Priča o priči i ostale priče i dr. Sabrana djela objavljena su u 12 svezaka.
Pogledaj natuknicu u drugim edicijama: