laktobacili

laktobacili (lat.), rod štapićastih bakterija, vrlo rasprostranjen u prirodi, koji ugljikohidrate razgrađuje u mliječnu kiselinu fermentativnim putem. Služe za fermentaciju različitih živežnih namirnica: za proizvodnju kiselog i acidofilnog mlijeka, jogurta, kefira, sirova, za dobivanje kiselog zelja i repe, kiselih krastavaca, pretvaraju jabučnu u mliječnu kiselinu u vinu, služe pri zrenju salama, imaju važnu ulogu u siliranju krmiva. Nastanjuju usnu šupljinu (mogu biti uzročnici karijesa), vaginalnu sluznicu te probavni trakt, gdje proizvode antibakterijske tvari koje koče rast nepoželjnih proteolitičkih bakterija.
Pogledaj natuknicu u drugim edicijama: