Lang, Fritz

Fritz Lang

F. Lang, scena iz filma M
Lang, Fritz, njemački i američki filmski redatelj (Beč, 5. XII. 1890 – Beverly Hills, 2. VIII. 1976). Najistaknutiji autor njemačkog ekspresionizma i jedan od najcjenjenijih redatelja klasičnoga narativnog stila. Režirao od 1919. stekavši ugled već pustolovnom melodramom Pauci (2 dijela, 1919/20). Međunarodno se afirmirao prvim svojim ekspresionističkim filmom Umorna smrt (1921), a toj fazi pripadaju i kriminalističko-pustolovni Dr. Mabuse kockar (2 dijela, 1922), spektakularna legenda Nibelunzi (2 dijela, 1924), fantastika Metropolis (1927), špijunski film Špijuni (1928), a prvi Langov zvučni film M (1931) slovi kao jedan od najboljih njemačkih filmova svih vremena.
U SAD-u od 1936, snimao u žanrovskim okvirima, na primjer kriminalističkog (Zakon linča, 1936) i špijunskog filma (Ministarstvo straha, 1944) te vesterna (Farma prokletih, 1952). Potkraj karijere opet režirao u Njemačkoj (Ešnapurski tigar, 1959). Iznimno vizualnog stila, naglašenog pesimizma te tjeskobnog i klaustrofobičnog ugođaja, pomogao je integraciji nijemofilmskoga modernizma u zvučni film i dao velik doprinos razvoju filmskih žanrova. Ostali važniji filmovi: Žena u izlogu (1944), Grimizna ulica (1945), Tisuću očiju doktora Mabusea (1960).
Pogledaj natuknicu u drugim edicijama: