Lange, Christian Lous

Lange, Christian Lous, norv. pacifist i povjesničar (Stavanger, 17. IX. 1869 – Oslo, 11. XII. 1938). Sveuč. prof. u Oslu, tajnik Nobelova komiteta u Oslu 1900–09. Osnovao knjižnicu Nobelova instituta 1904. Jedan od sazivača II. mirovne konferencije u Den Haagu 1907. Gl. tajnik Interparlamentarne unije 1909–33. Norveški predstavnik u Društvu naroda 1920–33. i 1935–37, zalagao se za razoružanje. Dobitnik Nobelove nagrade za mir 1921. s K. H. Brantingom. Gl. djela: Povijest internacionalizma; Interparlamentarna unija.

KOMENTARI i PRIMJEDBE

Za povratne informacije uredništva molimo Vas da ispunite ove rubrike: