Lange, Konrad

Lange, Konrad, njem. filozof (Göttingen, 15. III. 1855 – Tübingen, 30. VII. 1921). Prof. u Göttingenu, Königsbergu i Tübingenu. U estetici drži da je svrha umjetnosti i uživanje u iluziji; umj. djelo počiva na oscilaciji privida i zbilje. Gl. djela: Svjesna samoobmana; Bit umjetnosti; Estetika iluzija i njezini kritičari.
Pogledaj natuknicu u drugim edicijama:

KOMENTARI i PRIMJEDBE

Za povratne informacije uredništva molimo Vas da ispunite ove rubrike: